Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Rejon Południe / Rejon Zachód


31-450 Kraków, ul. Ułanów 9Przyjmowanie stron / udzielanie informacji telefonicznie

Poniedziałki od 8:30 do 15:30

Wtorki, środy, piątki od 8:30 do 14:30


Pokój 4 - Dziennik Podawczy PKZP (przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji)

tel. 617 88 04; 617 88 84


Pokój 5 - Kierownik PKZP / Zarząd PKZP

tel. 617 88 05


Pokój 6 - Księgowość PKZP

Tel. 617 88 06


KASA PKZP

Wpłaty (emeryci / renciści) poniedziałki, wtorki, środy, piątki od 8:30 do 13:30

Wypłaty świadczeń w terminach ustalonych przez Zarząd na każdy rok (wtorki i środy) w godzinach od 10:00 do 14:00


Informacja o terminach posziedzeń PKZP-P i PKZP-Z


Komunikat o Walnym Zebraniu PKZP Południe i PKZP Zachód.


Pliki udostępnione przez dział PKZP znajdują się w dziale Pliki Do Pobrania.

Rejon Wschód - W PRZYGOTOWANIU