Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Rejon Południe / Rejon Zachód


31-450 Kraków, ul. Ułanów 9Przyjmowanie stron / udzielanie informacji telefonicznie

Poniedziałki od 8:30 do 15:30

Wtorki, środy, piątki od 8:30 do 14:30


Pokój 4 - Dziennik Podawczy PKZP (przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji)

tel. 617 88 04; 617 88 84


Pokój 5 - Kierownik PKZP / Zarząd PKZP

tel. 617 88 05


Pokój 6 - Księgowość PKZP

Tel. 617 88 06


KASA PKZP

Wpłaty (emeryci / renciści) poniedziałki, wtorki, środy, piątki od 8:30 do 13:30

Wypłaty świadczeń w terminach ustalonych przez Zarząd na każdy rok (wtorki i środy) w godzinach od 10:00 do 14:00


Informacja o terminach posziedzeń PKZP-P i PKZP-Z


Komunikat o Walnym Zebraniu PKZP Południe i PKZP Zachód.


Pliki udostępnione przez dział PKZP znajdują się w dziale Pliki Do Pobrania.

Rejon Wschód


Nowohucka Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty

31-831 Kraków, ul. Fatimska 8, budynek C, pokój 10


Termin składania wniosków; do 25 każdego miesiąca.

Przyjęcia stron;

Poniedziałek,wtorek, środa, piątek - godz 8:00 do 14:00


Tel. (12) 641 44 74 w. 324, lub 325


Specjalista ds. Ksiegowosci: Teresa Lelek, Sabina Jędrzejczyk


Zarząd;

   
  Przewodniczący; 1. Stanisław Bury
  Z-ca Przewodniczącego; 2. Urszula Kwiatkowska
  Sekretarz; 3. Irena Tecl-Gajoch
  Skarbnik; 4. Teresa Strojek
  Członek; 5. Ewa Gołębiowska-Szczypkowska
  Członek; 6. Irena Malada
  Członek; 7. Halina Włodarczyk
  Członek; 8. Barbara Zając

Komisja rewizyjna;

   
  Przewodnicząca; 1. Beata Świderek-Gutowska
  Członek; 2. Krystyna Filipowicz
  Członek; 3. Zofia Nosek

Numer Konta Bankowego;

  84 1020 2906 0000 1602 0013 6317; PKO BP II O/KRAKÓW

Posiedzenia Zarządu; pierwszy poniedziałek miesiąca godz 16.00


Pliki udostępnione przez dział NMPKZPPO znajdują się w dziale Pliki Do Pobrania.